Kira Hukuku

Kullanma ve yararlanma hakkının devri borcunu doğuran sözleşmeler arasında yer alan kira sözleşmesi 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda ‘‘adi ve hasılat kirası’’ olarak iki türde düzenlenmiştir.

Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren Türk Borçlar Kanunu’nda kira hukuku konusunda önemli yenilikler getirmiştir.

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 2. Kısmının 4. Bölümü kira sözleşmelerine ayrılmıştır. Birinci ayrımında ‘‘ Genel Hükümler’’ ikinci ayrımında ‘‘konut ve çatılı iş yeri’’ üçüncü ayrımında ‘‘ ürün kirası ’’ düzenlenmiştir.

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 299. Maddesinde kira sözleşmesi ‘‘ Kira Sözleşmesi, Kiraya verenin bir şeyi kullanmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanmasını kiracıya bırakmayı kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmelerdir ’’ şeklinde tanımlanmıştır.

6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun, 6010 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun Yürürlüğü ve Uygulama Hakkındaki Kanuna göre yürürlükten kaldırılmıştır.