Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul hukuku kapsamına başta kat karşılığı inşaat sözleşmeleri (arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri, ortaklığın giderilmesi davası (izale-yi şüyu), ecrimisil alacağına ilişkin ecrimisil davaları, tapu sicilinin tescili ve iptali davalarını örnek verebiliriz.

– Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri; yüklenici ve arsa sahibi taraf olup, arsa sahibinin arsası üzerinde yüklenicinin inşa edeceği bina karşılığında, yükleniciye belirlenen bir kısım bağımsız bölümü devretmeyi üstlendiği sözleşmelerdir.

– Ortaklığın giderilmesi (izale-yi şüyu davaları): El birliği mülkiyeti ya da paylı mülkiyet şeklinde tapuya kayıtlı taşınmazlarda mevcut ortaklığın giderilmesi amacıyla açılan davalara izale-yi şüyu davası denir. İzale-yi şüyu davasını, malik olan paydaş veya paydaşların açabilirler.

– Tapu İptali Davaları çeşitli sebeplerle olabilir. Örneğin; muris muvazaası (mirasçılardan mal kaçırma ) sebebiyle tapu iptali davaları gerçekleşebilir.